GDPR

Pravidla nakládání s osobními údaji

 1. Kdo osobní údaje spravuje?

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů jsou Michal Vecko – Bendvik,  Na Petynce       983/30, 169 00      Praha 6, IČ: 40843009

1.2.      V záležitostech správy Vašich údajů můžete kontaktovat správce prostřednictvím:

 • e-mailových adres: tenispraha@tenispraha.cz, sport@sp-h.cz
 • telefonicky na +420 603 455 702 nebo 733 192 198
 • písemně na adrese: Na Petynce 983/30, 169 00 Praha 6

1.3.      Michal Vecko – Bendvik působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste jim poskytl/a  v souvislosti s provozem a rezervací tenisových kurtů, sportovní haly a tenisové školy. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1.    Správci zpracovávají Vaše osobní údaje za účelem:

 1. vedení evidence klientů tenisové školy a s tím souvisejícími činnostmi
 2. rezervace sportoviště
 3. pořádání sportovních akcí a jiných projektů
 4. správy webových, informačních systémů a profilů na sociálních sítích
 5. plnění povinností, které správcům ukládají obecně závazné právní předpisy
 6. pro účely, ke kterým jste správcům udělil/a nebo v budoucnu udělíte souhlas (např. zasílání novinek)

3.2.      Osobní údaje nejsou předávány třetí osobě.

3.3.      Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.