Sporty

Tenis – Tenisová škola

  • Nabízíme školičku pro nejmenší děti od 4-6let, kde je základním cílem podchytit zájem dětí o tenis, získání základních technických návyků.
  • Dále skupinové tréninky pro děti od ca 7-8 let. Hráči jsou zařazování do skupin podle výkonnosti a věku. Trénink je zaměřen na rozvoj a zdokonalování technických, taktických  a pohybových dovedností.
  • Individuální i skupinové tréninky pro dospělé

Tenisová škola bude fungovat v celém průběhu školního roku, tj. od října do června.
Výhodou tenisové školy je možnost jejího provozování v průběhu celého školního roku bez ohledu na počasí vždy v příjemném klimatu

Ostatní tréninky pod vedením trenéra je možné domlouvat v průběhu celého roku.

Malá kopaná

Možnost využití hřiště o velikosti 36x16m nebo celé haly 36x34m jak pro malou kopanou, tak  pro tréninky fotbalových školiček a přípravek po celý rok.

Novinka: Pořádáme přípravné fotbalové turnaje pro děti a mládež. Informace na tel.: 603 455 702

Nohejbal – Volejbal

Využití tenisového kurtu pro nohejbal a volejbal